رنک الکسا شما بروز شد : 0 هنگامه غم

هنگامه غم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

شب عید امیرالمومنین است/منور ازعلی کل زمین است/بود مهمان حق درکعبه حیدر/شب میلاد آن نورمبین است/به لب دارد محمد شکرایزد/علی آمد که او آقای دین است/ولایت را کندمعنا وجودش/علی نامی که برلب دلنشین است/شده مشکل گشا اندر دوعالم/علی الگو برای مسلمین است/نگربر ساقی کوثرزایمان/صفای بندگی حق چنین است/دهدعیدی مارا مهدی او/به این خلق خدا صدآفرین است/


نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:26
برچسب‌ها :

کعبه بشکافدبرای مرتضی اندرجهان/مادرش مهمان رب العالمین درآن مکان/کس ندارد این فضیلت جز علی آقای دین/روز میلادش نماید مصطفی را شادمان/با طلوع نورحیدر برکت ورحمت رسید/گشت نورانی فروغ جلوه هفت آسمان/بندگی رااو معلم ازبرمخلوق رب/منقبت های علی را کس نداند بی گمان/ازتجلی ولایت شیعه اش باشد بصیر/عرض تبریکی بگوبر مهدی صاحب زمان/


نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:26
برچسب‌ها :

خوشابرمعتکف مهمان حق است/به قلبش پرهمه ایمان حق است/به مسجد رفته او بهر توسل/همیشه دست بردامان حق است/ولایت پرکند جامش زهرخیر/نگر دستش پراز احسان حق است/چه حالی می برد در خلوت دل/تمام درد او درمان حق است/شود چشمش بهاری درمناجات/بود لطفی که او گریان حق است/کند مهدی نظرهردم به مومن/که او درپرتو سامان حق است/


نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:26
برچسب‌ها :

خوشاآنان که مهمان خدایند/زشر وپستی دنیارهایند/امیدی بسته بردیدار محبوب/سزاوارعنایت باعطایند/به لب داردفراوان نام حیدر/مصفادرمناجات ودعایند/به مسجد رفته تااخلاص ورزد/زعشق آل احمدپرولایند/ره جنت به خودهموارسازند/به درگاه خدانام آشنایند/توسل بازکرده هرگره را/نشان بندگی باصفایند/کندمهدی عنایت شیعیان را/به دنبال شفاعت بارضایند/


نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:26
برچسب‌ها :

وفات زینب کبری جهان ماتم سراگشته/در این غمنامه بانو عزا بهرش بپاگشته/پیام روز عاشورا زاو دست بشرآمد/زچشمان همه اشکی دراین سوگ وعزاگشته/چه سختیهای بیحدی ببینددخترحیدر/برای صبروایمانش خدا از اورضاگشته/به عشق حضرت زینب ولایت میشود یاری/بهشت جاودان مزدی که برآنها عطاگشته/الا ای یوسف زهرا بگویم تسلیت سویت/ظهورت وعده حقی که با زینب دوا گشته/


نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:26
برچسب‌ها :
روزهای جمعه می بایدوضوی نورکرد/نا امیدی وهوس رااز دل خوددورکرد/رفت در کوی محبت بانشان عاشقی/قلب خود را یادمان حجت مستورکرد/پاکی وآماده بودن شرط وصل دلبراست/میشود که خویش را درکوی او مجبورکرد/درکمندعشق بازی یوسف زهرانکوست/مثل موسی هردلی را راهی درطورکرد/نائب فرزانه او مژده وصلش دهد/میشود که سینه رااز
نویسنده : بازدید : 31 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:26
برچسب‌ها :

ماه رجب درخلوت دل آرزوکن/بهرمناجات خدااینک وضوکن/دنیای فانی منشاءهرشروپستی است/بابندگی مرغ سعادت جستجوکن/روزه نمازوهردعاباعشق زیباست/درنیمه شب باحضرت حق گفتگوکن/نورولایت قلب راپرشورسازد/ازجام کوثربهرخودپرآن سبوکن/باعشق مهدی دلسپاری گشت معنا/ماننداوبامعرفت این خلق وخوکن/باشدولایت محوری شرط قبولی/ سوی خداباشوق دل بسیارروکن/


نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:26
برچسب‌ها :

درکوی مهدی میروم تادربه رویم واشود/با اشک دیده دررهش اندردلم غوغاشود/کاشانه قلبم شده عشق وولای مهدوی/روی زمین ازمهراوصدمحفلی برپاشود/آن یوسف زهرابودسرمایه قرآن ودین/شیعه برای حضرتش محفوظ دردنیاشود/بسیار لطف اوشودمشمول مخلوق خدا/باحب مهدی بندگی درنزدحق زیباشود/ای کاش درروزفرج چشمان ببیندقامتش/گویندخورشیدجهان بهربشرپیداشود/


نویسنده : بازدید : 30 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:26
برچسب‌ها :

شدعید جواد و برترین میلاد است/درمقدم اوامام هشتم شاداست/او ابن رضا ونهمین حجت دین/همنام نبی محبتش دریاد است/اندر دهم رجب مدینه پرنور/بانور ولایتش جهان آباد است/شد گوهرحق نهم امام شیعه/درسایه او جهان ما آزاد است/باحب تقی راه بهشتی آسان/او مرکز این دایره ایجاد است/تبریک به صاحب الزمان بایدگفت /نامش به زبان زبهترین اوراد است/


نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 22 فروردين 1396 ساعت: 9:22
برچسب‌ها :

کعبه بگویدیک نداعالم فدایت یاعلی/هستی منورگشته ازنورولایت یاعلی/مهمان رب العالمین باشی شماومادرت/وقت ولادت هرملک داردصدایت یاعلی/درمقدم فرخنده ات جام بهشتی آمده/چشمان وقلب شیعیان فرش وسرایت یاعلی/معنای خوب بندگی اندرکمال مرتضی/دارداجابت ایزدی برهردعایت یاعلی/تبریک برصاحب زمان هم رهبری وشیعیان/محتاج توشدماسواباشدگدایت یاعلی/


نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 22 فروردين 1396 ساعت: 9:22
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26 صفحه بعد